header-3.jpg
WELKOM bij Stichting Bondgenoot Projecten - Boeken & Diversen - Mindfulness - LTR858 stop 27-11-2018

LTR858 stop 27-11-2018

Een kleine inleiding in het boeddhisme - Het boeddhisme is een van de invloedrijkste levensbeschouwingen in de westerse wereld. De vele verschillende stromingen binnen de boeddhistische traditie maken het echter niet altijd eenvoudig het hart van deze leer te vatten. Dit is een bevattelijk boekje over het boeddhisme waarin zowel de lezers die voor her eerst kennismaken met de boeddhistische leer als ervaren beoefenaars die meer inzicht willen krijgen in de wortels en basisbegrippen ervan vinden in deze inleiding een handige gids.

artikelnr:
omschrijving:
prijs:

< terug | afdrukken | tekst | LTR858 stop 27-11-2018